Στη knowl πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε μοναδικά ταλέντα και δυνατά σημεία. Κι αυτό δεν είναι απλώς μια πεποίθηση, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας. Κι επειδή γνωρίζουμε ότι τα ταλέντα είναι οι αυθεντικές πτυχές της μοναδικότητάς μας τα οποία εξελίσσονται σε δυνατά σημεία αν καλλιεργηθούν με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, μελετήσαμε, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το δυναμικό και διαδραστικό εργαστήριο STARS Success Yourself©.
προσέγγιση & μεθοδολογία

To STARS Success Yourself Business Edition είναι ένα καινοτόμο, δυναμικό και διαδραστικό εργαστήριο, πιστοποιημένο από το International Coach Federation, και σχεδιασμένο για Διευθυντικούς Συμβούλους, Στελέχη Επιχειρήσεων και Διοικητικές Ομάδες, το οποίο δομείται από τα πλέον σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα που φέρνει στο χώρο της Διοίκησης (Management) το Executive Coaching, οι Νευροεπιστήμες, η Θετική Ψυχολογία και η αξιοποίηση των Δυνατών Σημείων των ανθρώπων.

Το εργαστήριο προσφέρει βιωματική επιστημονική, πρακτική και εφαρμόσιμη γνώση, βοηθώντας τους συμμετέχοντες, άμεσα και με μετρήσιμα αποτελέσματα, να αναπτυχθούν επαγγελματικά (αλλά και προσωπικά), ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική αντίληψη, τις δεξιότητες και τη λειτουργικότητά τους στο εταιρικό περιβάλλον.

Παράλληλα τους εφοδιάζει με εργαλεία, τεχνικές και πρακτικές μεταφοράς και διάχυσης γνώσης στα υπόλοιπα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, δημιουργώντας συνθήκες κοινής ωφέλειας, ομαδικής ανάπτυξης και υψηλής απόδοσης για μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Μεθοδολογικά υλοποιείται μέσα από ένα συνδυασμό θεωρίας και βιωματικών ασκήσεων επιτυγχάνοντας τη γεφύρωση της μάθησης με την επίγνωση μέσα από την έκθεση, τη συνεχή εξάσκηση αλλά και τη χρήση εξατομικευμένων και παραμετροποιημένων ασκήσεων, για κάθε εργασιακό περιβάλλον.

ταυτότητα εργαστηρίου
 • Διαρκεί 2 ημέρες (09.00 - 18.00)
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 14 άτομα ανά εργαστήριο
 • Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από το ICF - International Coach Federation (9.5 ώρες Core Competencies, 2.5 ώρες Resource Development) και όλοι οι συμμετέχοντες που θα το παρακολουθήσουν, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Το εργαστήριο δύναται να διεξαχθεί, ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές της εκάστοτε εταιρείας, είτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της knowl, είτε στα γραφεία της επιχείρησης/πελάτη. Ωστόσο, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, δύναται και η διεξαγωγή του εργαστηρίου σε χώρους που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους / συνεργάτες της knowl ή του πελάτη.
σε ποιους απευθύνεται
 • Managers
 • Υπευθύνους Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες
Περιεχόμενα Προγράμματος
 • Τι είναι και τι δεν είναι το Mentoring και το Coaching; Ποιο το καταλληλότερο, πότε και γιατί;
 • Βελτίωση απόδοσης και καλλιέργεια δεξιοτήτων ατόμου κι ομάδας: δύο εκπαιδευτικοί στόχοι αμοιβαίου ενδιαφέροντος με πολλαπλά λειτουργικά οφέλη
 • Executive Coaching: Επιστημονικές πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και διαχείρισης ομάδας
 • Το μοντέλο STARS© και η μεθοδολογία χρήσης του στο εταιρικό περιβάλλον
 • Λήψη και επίδοση ανατροφοδότησης (feedback) στο πλαίσιο του Coaching, τεχνικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης συμπεριφορών
 • Ενεργητική Ακρόαση, powerful questions & Aha moments
 • Αξιοποίηση της νευροπλαστικότητας στην απόκτηση και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων διοίκησης (management skills)
 • Νέος τρόπος σκέψης, αναθεώρηση, αναπλαισίωση (reframing): τεχνικές εφαρμογής και παραδείγματα
 • Καλλιέργεια ικανότητας ρεαλιστικής στοχοθέτησης
 • Coaching για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων διεθνώς αναγνωρισμένου ψυχομετρικού τεστ δυνατών σημείων Μελέτη περίπτωσης / ομάδας
 • Δεξιότητες προσανατολισμού της ομάδας στην αναζήτηση και την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων
 • Πλάνο ενεργειών: Κριτήρια Αξιολόγησης και Δείκτες Αποτελεσματικότητας (ατομικά / ομαδικά)
 • Τεχνικές δέσμευσης και ευελιξίας για συμφωνηθείσες λύσεις - Αντιμετώπιση αναβλητικότητας ή/και παθητικής επιθετικότητας στην ομάδα
 • Αντιμετώπιση των ατόμων που «αντιστέκονται» στην αλλαγή - Μελέτη περίπτωσης
Στόχοι & οφέλη

Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοούν τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ coaching & mentoring
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές διοίκησης ομάδας
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε σύσταση ομάδας μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων εποπτείας, ανάπτυξης και ανατροφοδότησης
 • Χρησιμοποιούν το μοντέλο STARS© για ατομική, ομαδική και εταιρική ανάπτυξη
 • Αυξήσουν την παραγωγικότητα της ομάδας τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νευροπλαστικότητας και της αναπλαισίωσης
 • Καλλιεργήσουν άμεσα και βιωματικά συμπεριφορές ρεαλιστικής και αποτελεσματικής στοχοθέτησης, δέσμευσης και αυτοδιαχείρισης τόσο για ατομική όσο και για ομαδική ανέλιξη
 • Χρησιμοποιούν τακτικά δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και παραγωγικού διαλόγου με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία τόσο μεταξύ της ομάδας όσο και ενδοτμηματικά
 • Βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ευελιξία και ευρηματικότητα
 • Αποκτήσουν θετική και αποτελεσματική στάση ζωής!
κόστος & πληρωμή
 • το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €750
 • Το κόστος διεξαγωγής του εργαστηρίου καλύπτει την παροχή καφέ και ελαφρού γεύματος και για τις δύο ημέρες διεξαγωγής του εργαστηρίου, καθώς και τη συμπλήρωση του διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού ψυχομετρικού τεστ δυνατών σημείων, από το σύνολο των συμμετεχόντων.
 • Προβλέπεται προκαταβολή 15% επί του συνολικού κόστους του εργαστηρίου, με την υπογραφή της σύμβασης, με τη συνολική εξόφληση να ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του εργαστηρίου.
 • Η επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου γίνεται βάσει της προτίμησης του πελάτη και οριστικοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης (ανάθεση έργου).
 • Το εργαστήριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.
Η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης

Ο «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων που υλοποιείται σε μεγάλη κλίμακα και παρέχεται απολύτως δωρεάν ως μια ευρηματική κοινωνική δράση με στόχο την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, με προτεραιότητα τους ανέργους, για να επιτύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους, με κύρια πηγή τις χορηγίες και τα έσοδα από το εργαστήριο STARS Success Yourself©.

Πρακτικά, τα έσοδα από την εκπαίδευση σας με το STARS Success Yourself© χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του Επιταχυντή Δεξιοτήτων «Mellon» και έτσι, δίνετε τη δυνατότητα σε ανέργους:

 • Να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ακολουθήσουν το δικό τους επαγγελματικό στόχο
 • Να αποκτήσουν άρτιο βιογραφικό
 • Να αναπτύξουν σωστή στρατηγική αναζήτησης εργασίας
 • Να βελτιώσουν τη γνώση των αγγλικών τους
 • Να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες

Γιατί η γνώση μοιράζει γνώση! Be a knowler!

πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλ. +30 210 83 12 868  |  Email stars@knowl.gr
Copyright © 2016 knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning   |   Disclaimer   |    Powered by Militos S.A